Pôsobenie koloidného striebra na jednotlivé štruktúry mikroorganizmov

Ióny striebra formujú komplexy s početnými komponentami buniek baktérií, ktoré pozostávajú z kyslíka, draslíka, síry atď. Tieto atómy sú obsiahnuté v mnohých častiach buniek ako proteíny, enzýmy a DNA/RNA. Týmto spôsobom je striebro účinné na viacerých miestach a spôsobuje tým prerušenie životného cyklu baktérie.

Ióny striebra a ich pôsobenie na enzýmy

Bunky mikroorganizmov obsahujú vysoký počet funkčných proteínov – enzýmov. Enzýmy vykonávajú špecifické funkcie ako napr. transport živín do vnútra bunky alebo dopravu z bunky von. Ióny striebra preniknú do vnútra týchto mikroorganizmov, naviažu sa na tieto enzýmy a narušia ich transportnú funkciu nevyhnutnú pre život.

Ióny striebra a ich pôsobenie na proteíny

Ióny striebra nepôsobia len na funkčné proteíny, ale i na proteíny štrukturálne. Oba typy proteínov sú lokalizované tak v bunečnej membráne, ako aj v jej plazme. Ióny striebra ovplyvňujú štrukturálnu pevnosť bunky mikroorganizmu. Následkom je strata esenciálnych súčastí bunky, čo nakoniec vedie k zániku samotnej bunky.

Ióny striebra a ich pôsobenie na bunečnú membránu

Ióny striebra dezorganizujú štruktúru membrány a vedú k strate uvoľnovania esneciálnych iónov ako nátrium a kálium. Takto vyvolaná nerovnováha vede k zániku mikroorganizmu.

Ióny striebra a ich pôsobenie na stenu bunky

Membrána tvorí ochrannú stenu bunky. Ióny striebra vyvolávajú zmeny v molekulárnej úrovni, ktoré priamo ovplyvňujú životne dôležitú odolnosť a funkčnosť.

Ióny striebra a ich pôsobenie na nukleové kyseliny

Ióny striebra reagujú so základom DNA/RNA mikroorganizmu a jeho genetickou informáciou. Tým dochádza k poruche delenia a množenia mikroorganizmov .