Ovocie včera a dnes

Všetci sme sa momentálne dostali do doby, ktorá nám neprináša len pozitívne zmeny. Máme lepšiu elektroniku, miniatúrne počítače a mobillné telefóny, k cieľu nás vodia navigátory atď. Kam sa však podela kvalitná strava?

Na vysokej škole poľnohospodárskej v Maďarskom meste Gödölö v roku 2000 testovali kvalitu potravín na obsah živín. Vychádzali zo štúdie z roku 1965 a jej hodnoty označili ako 100%.

Výsledky boli alarmujúce! U pšenice klesol obsah minerálov o 50%, u jačmeňa o viacej ako 63% a u kukurice o 82%. Ešte horšie dopadli testy na obsah vitamínov. U hrášku klesol obsah o 54 %, u mlieka o 95%, u kapusty o 95%, u mrkvy o 40%. Výzkumy v Holansku uvádzajú pokles obsahu vitamínov u mrkvy o 95%.

(Výňatok z knihy Marcela Černocha – Diagnostika v praxi)

Obdobná štúdia sanatória v Schwarzwalde a Pharmakoncernu Geigy priniesla rovnako alarmujúce výsledky uvedené v pripojenej tabuľke.