Harmonizácia

Ako definovať tento proces? Je to harmonizácia buniek , rozkmitanie na úroveň buniek zdravého orgánu. Posilnenie, povzbudenie k správnej funkcii.

Je možné posilniť imunitný systém zvýšením energetickej bilancie buniek zaťaženého orgánu. Tento proces je vhodný najmä pri vážnejších zdravotných problémoch, kedy je potrebné stimulovať imunitné procesy.

Bunky zdravého organizmu majú záporný potenciál v rozmedzí 70 – 90 milivoltov. V tomto energetickom stave prebieha vstrebávanie živína vylučovanie toxínov optimálne. Oproti tomu bunky oslabené stresom, nízkou hladinou antioxidantov, chorobou, životným prostredím a nesprávnou životosprávou dosahujú záporný potenciál len 10 – 20 milivoltov. Takéto bunky majú zásadný problém prijímať živiny a vylučovať toxíny.

DIACOM po zistení stavu kmitania sledovaných orgánových buniek a vyhodnotení dokáže pôsobiť priamo energiou na tieto bunky a rozkmitať ich do optimálnej frekvencie. Väčšinou náš organizmus funguje tak, že keď sa frekvencia kmitania buniek už príliš odlišuje od optimálnych kmitov, dostavujú sa bolesti. Pri harmonizácii sa do chorého orgánu dodá elektromagnetický signál takej frekvencie , ktorá rozkmitá postihnuté bunky frekvenciou zodpovedajúcou kmitaniu zdravých buniek.

Praktický výsledok harmonizácie je ten, že po cielenom dodaní energie a rozkmitaní oslabených buniek sa stratia aj bolesti.

Posilnenie energetiky buniek je pomoc účinná, ale krátkodobá. Preto je nanajvýš vhodné zaradiť zároveň užívanie bylinných prípravkov a prípadne aj pôsobenie na mikrobiálnu záťaž.