Frekvenčné pôsobenie

Využívanie frekvenčných pôsobení je overená metóda, ktorá dokáže obrovským spôsobom stimulovať imunitný systém, čím postupne dochádza k postupnému ústupu mnohých ochorení, ktoré snáď pretrvávajú už roky. Nedochádza len k odstraňovaniu príznakov, ale k likvidácii ich príčín. Vyliečenie z ochorenia potom prebieha postupne a podľa stavu organizmu.

Ako stimuluje frekvenčné pôsobenie imunitný systém?

Predovšetkým tým, že za pomoci frekvenčného generátora sa ničia choroboplodné mikroorganizmy vo vnútri ľudského tela bez akýchkoľvek negatívnych účinkov na ľudský organizmus.

Pulzy, ktoré tkanivami prechádzajú, rozkmitajú membrány baktérií, vírusov a parazitov. Bunková membrána toto rozkmitanie vydrží len určitý čas a potom dochádza k jej pretrhnutiu a tým aj ničeniu choroboplodných mikroorganizmov. Membrány ľudských buniek sú rádovo stotisíckrát odolnejšie voči elektrickým pulzom oproti membránam patogénnych mikroorganizmov. Tento vedecky podložený fakt zaručuje, že frekvenčné pôsobenie nemôže zdravé ľudkské bunky ničiť alebo ich akokoľvek poškodiť.