História biorezonančnej metódy

Teoretické a výskumné práce, ktoré nakoniec viedli k vytvoreniu prístroja DIACOM vychádzali z výskumov mnohých vynikajúcich svetových vedcov. Uvediem len niektorých z nich.

Nikola Tesla

Americký fyzik srbského pôvodu, vynálezca a konštruktér elektrických strojov a prístrojov. Na jeho počesť je pomenovaná jednotka merania magnetickej indukcie – Tesla.

Royal Raymond Rife

Špičkový vedec a mikrobiológ, ktorý v 30-tych rokoch 20. storočia vyvinul optický prizmatický mikroskop. Skúmal pôsobenie rádiových vĺn na organizmus človeka. Objavil techniku pre úspešnú likvidáciu pôvodcov ochorení s využitím frekvenčných generátorov. Pri pozorovaní živých mikroorganizmov pod svojim unikátnym mikroskopom zistil, že jednotlivé druhy mikroorganizmov reagujú na elektrické frekvenčné pole a že dokonca dochádza k ich zničeniu po veľmi krátkej dobe.
Rife používal na ničenie mikroorganzmov rovnaký princíp ako na ich zviditeľnenie – biorezonanciu. Zvyšoval silu ich prirodzenej frekvencie, na ktorej rezonujú, až došlo k ich deformácii a rozkladu. Táto frekvencia bola Rifom nazvaná “smrteľný oscilačný pomer” a nedochádzalo pri ňom k žiadnemu poškodeniu okolitých tkanív. Dá sa to pripodobniť tomu, že pri použití istej frekvencie môžeme rozbiť pohár na víno. Je to možné tým, že poháre rezonujú na určitom presnom kmitočte, ktoré ich dostane do rezonancie. Všetko okolo má iné frekvencie , preto sa rozbije iba pohár. Existujú doslova stovky triliónov rezonančných frekvencií a každa molekula určitého druhu má svoju vlastnú frevenciu.
Tento poznatok odštartovl jeho celoživotný výskum, na konci ktorého bol vysnený cieľ – lacný liek pre smrteľne chorých ľudí. Za svoju prácu obdržal 14 významných svetových ocenení a získal čestný doktorách univerzity v Heidelbergu.

Dr. Reinhold Voll

Nemecký lekár už v roku 1950 vytvoril systém elekrotestu na akupunktúrnych bodoch tela človeka. I mnoho iných vedcov videlo tú skutočnosť, že elektrická vodivosť v akupunktúrnych bodoch je výrazne vyššia ako okolité tkanivo. Dr. Voll sa venoval skúmaniu korelácie medzi chorobným stavom a zmenou elektrického odporu jednotlivých akupunktúrnych bodov. Prišiel ako prvý s prístrojovou metódou výskumu energoinformačného stavu organizmu človeka. V roku 1950 v Nemecku Dr. R. Voll objavil a vypracoval systém elektrického testovania akupunktúrnych bodov ľudského tela. Na rozdiel od Vollovej elektroakupunktúrnej diagnostickej metódy (EAV), v ktorej sú energetické potenciály orgánov merané prostredníctvom biologicky aktívnych bodov, metóda NLS v prístroji DIACOM ohodnocuje stav orgánov priamo tým, že rezonančne zosiluje vysielaný signál vyšetrovaného orgánu.

Kirlian

Vyvinul aurodiagnostiku, ďaľšiu známu metódu diagnostiky podľa energetického stavu človeka, kde stav človeka sa určuje podľa uspriadaní biopolí.

Dr. Hulda Regher Clark

Významná kanadská mikrobiologička významne prispela k výzkumu frekvencií najbežnejších parazitov, baktérií a vírusov.