Prezentácia Zelené potraviny 3. mája

2. Máj, 2011

Dovoľte mi pozvať Vás na prezentáciu zameranú na zdravý životný štýl, modernú a účinnú prevenciu a podporu zdravia prostredníctvom ZELENÝCH POTRAVÍN spoločnosti Green Ways. Svoje zdravie máme vo svojich rukách!
Miesto konania prezentácie je v budove Slovenskej akadémie vied, Akademická ul. č.2, Nitra vo veľkej sále na prízemí.
Prezentácia sa uskutoční 3.5.2011 o 17:00, vstup je voľný.