Prezentácia Zelené potraviny – 14. marec

6. Marec, 2012

Dovoľte mi pozvať Vás na prezentáciu zameranú na zdravý životný štýl, modernú a účinnú prevenciu a podporu zdravia prostredníctvom ZELENÝCH POTRAVÍN spoločnosti Green Ways. Zelené potraviny sú pre nás mostom medzi prírodou a civilizáciou. Účinne pomáhajú pri prevencii a liečbe civilizačných ochorení, zvyšovaní imunity a regenerácii celého tela. Ako?

Môžu pomôcť aj Vám?