Prednáška Alternatívna cesta ku zdraviu 14. novembra

3. November, 2011

Pozývame Vás na výnimočnú prednášku riadiaceho manažéra Green Ways Petra Hovadíka na Slovensku na tému Alternatívna cesta ku zdraviu zameranú na odovzdanie skúseností 12-tich lektorov spoločnosti Green Ways z “Green expedície 2011″ do liečebného zariadenia Optimal Health Institute v San Diego v USA, kde liečia celostným prístupom k organizmu, jednou z najúspešnejších metód liečby rakoviny, roztrúsenej sklerózy, toxického a únavového syndrómu a iných závažných ochorení. Filmové záznamy z cesty a pobytu nás iste povzbudia, umožnia prežiť trocha tej krásnej atmosféry a inšpirujú ku zmene v našom živote.
 
Prednáška pútavo poukáže na súvislosť medzi telesným a duševným i duchovným zdravím.
Využite aj Vy túto príležitosť zúčastniť sa na prednáške, ktorá sa na Slovensku stretla s nesmiernym ohlasom.